ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่น

ชื่อ-ที่อยู่ หมอพื้นบ้าน 5 ภาค
1. หมอสำราญ มาฟู : หมอยํ่าขาง..กายภาพบำบัดแบบพื้นเมือง (ภาคเหนือ) โทร.087-1788185
เป็นวิธีบำบัดรักษาอาการทางกายวิธีหนึ่งของระบบการเเพทย์พื้นบ้านล้านนา ส่วนมากใช้ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเอ็น ปวดข้อ ปวดกระดูก ชา อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยการใช้ใบขางหรือผานไถ มาประกอบกับการผสมผสานสมุนไพรหลายๆ ตัวเพื่อการรักษา

2. สำนักสงฆ์ถํ้ากระบอก สร้างชีวิตใหม่คืนสู่สังคม (ภาคกลาง) โทร.081-7344093 หรือ 036-267198
เป็นการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้หาย โดยหลวงพี่ต๋อง (พระพิจิตร) ใช้สมุนไพรสำหรับผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีการหักดิบ

3. หมอบุญ พนมแก่น นมผา...อัศจรรย์เภสัชวัตถุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เป็นหมอพื้นบ้านจากภาคอีสาน ค้นพบการใช้นมผา ร่วมกับสมุนไพรบางตัว สามารถรักษาโรคหืดหอบให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ปัจจุบันยังทำการรักษาที่ บ้านขุมขี้ยาง หมู่ 4 ต.กุฉินานายณ์ จ.กาฬสินธุ์

4. หมอสมนึก จันทรประสูตร หมองูผู้ปราบฤทธิ์อสรพิษร้าย (ภาคใต้)
รักษาโรคจากงูกัด สามารถใช้สมุนไพรหลายชนิดประกอบกันปรุงเป็นยาถอนพิษจากงูได้ โดยเฉพาะพิษจากงูกะปะ โดยผู้ที่ถูกพิษงูกะปะ โดยผู้ที่ถูกพิษไม่ต้องตัดอวัยวะทิ้ง

5. หมอดำรงศักดิ์ ขุมแสงพันธุ์ "หมอกุ" ครูภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (ภาคตะวันออก) โทร. 0819838189 "บ้านสมุนไพรไท" แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สนใจเรื่อสมุนไพร ที่อยู่ 99 ม.1 ต.ป่ายุบใน จ.ระยอง